บริษัท ฟูฟู โปรดักส์ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติก ที่ผลิตจากวัตถุดิบ PET , PP , RANDOM , HDPE , LDPE ที่สามารถบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม (NON TOXI) ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการบรรจุสินค้า อุปโภค และบริโภคเพื่อการส่งออก และรับผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกใส และขุ่น รับขึ้นรูปสินค้า (MOLD) ตามความต้องการของลูกค้า มีใบ Certificate of Analysis รับรองวัตถุดิบ ในการผลิต

เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอสินค้าพร้อมบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”